Hoạt động của ngành

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch hệ thống du lịch, đảm bảo yêu cầu, chất lượng đã đặt ra

Cập nhật: 05/06/2022 16:27:14
Số lần đọc: 710
(TITC) - Đây là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh tại buổi báo cáo đầu kỳ về “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra vào ngày 3/6 tại Hà Nội.

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: TITC)

Trong hệ thống quy hoạch quốc gia theo Luật Quy hoạch 2017, “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là một quy hoạch quan trọng do Bộ VHTTDL triển khai xây dựng. Đây là cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng và các lợi thế của đất nước, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian phát triển du lịch phù hợp và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại buổi họp, đơn vị tư vấn đã báo cáo về một số nội dung đã hoàn thành trong dự thảo như phân tích về nguồn lực phát triển; hiện trạng phát triển; một số nhận định; quan điểm và mục tiêu. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ đất liền, ven biển và các đảo có tài nguyên du lịch của Việt Nam, có xét đến mối quan hệ quốc tế. Đối tượng quy hoạch bao gồm các thành phần của hệ thống du lịch quốc gia: sản phẩm du lịch; thị trường du lịch; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; nguồn nhân lực du lịch và hệ thống cơ sở đào tạo du lịch; tổ chức không gian du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch, đảm bảo yêu cầu, chất lượng (Ảnh: TITC)

Quan điểm phát triển là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế, phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch.

Từ đó các nhiệm vụ đặt ra là: nâng cao hiệu quả du lịch quốc tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kết nối thực sự thuận lợi cho khách du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá xúc tiến, nâng cao năng lực và chất lượng hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch, hình thành những trọng điểm du lịch mang tầm quốc tế.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo (Ảnh: TITC)

Tại buổi họp, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch cũng đã góp ý cho việc thực hiện xây dựng Quy hoạch, những nội dung báo cáo cần chỉnh sửa thống nhất, cập nhật số liệu, cần phân kỳ những việc cần triển khai trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố thời gian, cần phải tăng tốc vì khối lượng công việc thời gian tới còn khá lớn.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh, “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là một quy hoạch lớn, cần bổ sung cách tiếp cận, làm rõ khái niệm nội hàm hệ thống du lịch, cấu trúc hệ thống du lịch để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phát triển du lịch. Về thể chế, điểm nghẽn liên quan đến du lịch cần đẩy mạnh phối hợp liên ngành, các đối tác để tháo gỡ.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh yêu cầu các bên cần chủ động phối hợp, hoàn thành công việc đúng tiến độ (Ảnh: TITC)

Đánh giá cao nỗ lực của bên đối tác tư vấn trong triển khai nhiệm vụ lập “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, nội dung về dự báo, định hướng, giải pháp, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các ban, bộ, ngành… liên quan đến nhiều đến các vấn đề kỹ thuật, sẽ là các nội dung trọng tâm cần triển khai trong lập quy hoạch hệ thống du lịch. Vì vậy, Tổng cục trưởng yêu cầu đơn vị tư vấn và Tổ giúp việc cùng các Vụ, đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tiến độ, tập trung hoàn thành những nội dung chính, đảm bảo yêu cầu chất lượng đã đặt ra để sớm trình lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Tổng cục trưởng cũng yêu cầu các bên cần chủ động phối hợp, kết nối thông qua những buổi làm việc chuyên môn, qua đó đánh giá tiến độ, đôn đốc những nội dung cần hoàn thành sớm, đồng thời kịp thời chỉnh sửa những nội dung cần thiết.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục