Non nước Việt Nam

Thái Nguyên: Đại hội Hội bảo vệ và Phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu

Cập nhật: 22/10/2021 05:32:55
Số lần đọc: 736
Ngày 21/10, Hội Bảo vệ và Phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất.  

Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 người đã ra mắt tại Đại hội.

Hội Bảo vệ và Phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện, được thành lập vào tháng 3/2021. Hội tập hợp những người hiểu biết về văn hóa dân tộc, nhiệt tình tham gia hoạt động để bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc Sán Dìu.

Với mục tiêu cùng nhau giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc gồm: Tiếng nói, chữ viết, trang phục và các phong tục tốt đẹp của dân tộc, từ khi thành lập đến nay, Hội đã thu hút trên 600 thành viên tham gia vào tổ chức Hội…

Tại Đại hội lần thứ nhất, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 người. Ban Chấp hành Hội đã phiên họp thứ nhất để bầu ra các chức danh chủ chốt. Ông Trần Bình Dưỡng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thái Nguyên là tỉnh có đông đồng bào Sán Dìu sinh sống nhất cả nước (chiếm 29,59%), đứng thứ 4 trong các dân tộc trong tỉnh, tập trung đông nhất ở các huyện: Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Lương, Phú Bình và T.P Thái Nguyên. Dân tộc Sán Dìu có nền văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó có Soọng Cô đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Thu Hà

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT