Hoạt động của ngành

Thanh Hóa: Xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường

Cập nhật: 02/11/2020 10:01:33
Số lần đọc: 642
Nhằm phát triển điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước thành một sản phẩm du lịch cộng đồng có thương hiệu, giá trị và sức cạnh tranh cao, trở thành một sản phẩm OCOP mang thương hiệu của địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Dự án xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường tại xã Thành Sơn.


Theo đó phấn đấu đến năm 2025 đón khoảng 7.300 lượt khách, năm 2030 đón khoảng 9.300 lượt khách, trong đó có 50% khách lưu trú và có 50% khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ du lịch năm 2025 đạt gần 6.900 triệu đồng, năm 2030 đạt 14.200 triệu đồng.

Bên cạnh đó giải quyết việc làm cho lao động tại bản và các vùng lân cận, trong đó năm 2025 tạo việc làm cho khoảng 70 lao động, năm 2030 khoảng 120 lao động. Đến năm 2025 có 100% số hộ trong bản được sử dụng nước hợp vệ sinh, 55% số hộ trong bản có nhà tiêu tự hoại hợp vệ sinh, 100% lượng rác thải được thu gom, xử lý.

Ngoài ra, đảm bảo phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, duy trì phát triển nghề thủ công truyền thống. Đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an toàn xã hội, dịch vụ công và các vấn đề xã hội khác.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, UBND huyện Bá Thước và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Dự án được phê duyệt, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu.

UBND huyện Bá Thước chỉ đạo UBND xã Thành Sơn hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân hoạt động du lịch trong vùng Dự án thành lập Hợp tác xã hoặc tham gia Hợp tác xã (nếu đã thành lập) theo quy định của Luật Hợp tác xã để thực hiện quản lý, khai thác du lịch đảm bảo phát huy hiệu quả.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục