Hoạt động của ngành

Thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên

Cập nhật: 23/01/2019 09:30:14
Số lần đọc: 988
UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên (Tên tiếng Anh: DienBien Tourism Association – DITA) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện tự quản, tự trang trải kinh phí của các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng văn hóa dân cư, công dân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch và hoạt động phụ trợ liên quan đến du lịch.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và của các Sở, Ban, Ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ như: Tuyên truyền giáo dục để Hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về lĩnh vực hoạt động du lịch gắn với định hướng phát triển du lịch của tỉnh; Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử của các dân tộc tỉnh Điện Biên đến du khách trong nước và quốc tế, góp phần xúc tiến du lịch theo quy định của pháp luật, tham gia xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển du lịch Điện Biên khi được yêu cầu; Kiến nghị với các cơ quan  nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên;…

Việc thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên là một sự kiện hết sức quan trọng, góp phần vào việc tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ về kinh tế - kỹ thuật trong kinh doanh, dịch vụ, bình ổn thị trường, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của từng hội viên, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và du khách theo quy định của pháp luật./.

 

Nguồn: bvhttdl.gov.vn
Từ khóa: Điện Biên

Cùng chuyên mục