Hoạt động của ngành

5 năm hợp tác liên kết tam giác phát triển du lịch TP.Hồ Chí Minh - Lâm Đồng - Bình Thuận

Cập nhật: 21/01/2019 15:14:09
Số lần đọc: 901
Ngày 19/1, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hợp tác tam giác phát triển du lịch giai đoạn 2013 – 2018.
Toàn cảnh hội nghị
 
Theo đánh giá của 3 đơn vị, chương trình liên kết hợp tác 5 năm qua đã đạt được một số kết quả thiết thực trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; kêu gọi thu hút đầu tư; phát triển kết nối sản phẩm du lịch; liên kết các dịch vụ du lịch hình thành những sản phẩm chung; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến thu hút khách du lịch đến 3 địa phương. 
 
3 địa phương đã thường xuyên hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, kêu gọi và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Cụ thể, tại Bình Thuận, hiện có 239 dự án du lịch, chiếm 62% tổng số dự án được chấp thuận đầu tư tại tỉnh này với tổng số vốn đầu tư hơn 31 nghìn tỷ đồng. Còn tại Lâm Đồng có khoảng 100 dự án du lịch của các nhà đầu tư đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 44% tổng số dự án được chấp thuận đầu tư tại tỉnh này với tổng số vốn khoảng 30 nghìn tỷ đồng. 
 
Đối với việc hợp tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch, các địa phương đã chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp phát triển sản phẩm  theo hướng "Một chuyến đi 3 điểm đến" với thương hiệu "Chợ Sài Gòn - Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né". Cùng với đó, phối hợp tham gia các chương trình khảo sát sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh và phát triển tour, tuyến mới, hấp dẫn. 
 
Các địa phương cũng phối hợp tổ chức các đoàn farmtrip quốc tế khảo sát, tìm hiểu thị trường, sản phẩm du lịch và cơ hội đầu tư tại 3 địa phương. Phối hợp, tổ chức và tham gia các hội chợ về du lịch, các sự kiện lễ hội và quan tâm dành cho nhau những chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các địa phương khi tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch chung. 
 

Hiệp hội du lịch 3 địa phương ký kết hợp tác
 
Có thể nói, việc liên kết thời gian qua đã phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch 3 địa phương, phù hợp đặc trưng "liên vùng" đã được xác định trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Qua 5 năm thực hiện chương trình hợp tác cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Tiếp tục thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, thúc đẩy tăng trưởng về lượng khách du lịch qua lại giữa 3 địa phương. Hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất định trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu thế hội nhập và cạnh tranh du lịch. Hình thành, phát triển các tour, tuyến du lịch giữa 3 địa phương, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch; hỗ trợ các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; duy trì mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước và các hoạt động kinh doanh du lịch giữa 3 địa phương.
 
Bên cạnh những kết quả khả quan, ngành du lịch 3 địa phương và các doanh nghiệp tham dự hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đó là việc liên kết giữa doanh nghiệp du lịch 3 địa phương vẫn còn rời rạc, mang tính tự phát, chưa thật sự gắn kết để tạo thành các chương trình du lịch hấp dẫn. Công tác thông tin, quảng bá còn hạn chế, chưa tạo được hình ảnh chung “một chuyến đi 3 điểm đến”,…
 
Với một số chương trình liên kết, hợp tác cụ thể và thiết thực hơn trong giai đoạn tới nhằm nâng cao chất lượng của việc liên kết, tại hội nghị, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Bình Thuận đã ký kết “Chương trình liên kết hợp tác tam giác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Lâm Đồng - Bình Thuận" giai đoạn 2019 – 2024.

 

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Cùng chuyên mục