Hoạt động của ngành

Thừa Thiên Huế: Tổng kiểm kê di sản văn hóa

Cập nhật: 26/09/2020 18:32:06
Số lần đọc: 664
Ngày 25/9, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị sẽ tiến hành tổng kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2021-2022, kịp thời bảo vệ và chống nguy cơ mai một hoặc mất đi vĩnh viễn các di sản có giá trị, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế

Ẩm thực Huế cũng sẽ được kiểm kê để bảo tồn, phát huy giá trị

Theo đó, ngành Văn hóa và Thể thao sẽ tổng kiểm kê các công trình và danh lam có giá trị lịch sử văn hóa; nghề thủ công truyền thống; lễ hội truyền thống; âm nhạc truyền thống; nghệ thuật diễn xướng truyền thống; ẩm thực; danh mục di sản tư liệu; danh mục di vật, cổ vật tại các di tích và bảo tàng.

Phương pháp kiểm kê được sử dụng là điều tra xã hội học, văn hóa học, sử học; phương pháp thống kê, phân loại; nghiên cứu tư liệu; phân tích và tổng hợp tư liệu; điền dã thực địa.

Việc tổng kiểm kê nhằm tạo cơ sở khoa học để chọn lọc di sản tiêu biểu đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; đưa vào danh mục di sản văn hóa quốc gia. Đây cũng là nhiệm vụ cấp thiết làm cơ sở xây dựng bộ tiêu chí đô thị di sản có tính chất đặc thù của tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Cùng chuyên mục