Hoạt động của ngành

Tọa đàm về một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Cập nhật: 29/04/2021 07:50:47
Số lần đọc: 526
Buổi Tọa đàm được UBND tỉnh Lai Châu tổ chức vào sáng nay (28/4). Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Lương Chiến Công – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi Tọa đàm.

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Lương Chiến Công – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi Tọa đàm.

Dự buổi Tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, thành phố, UBND một số xã và các nghệ nhân ưu tú; đại diện lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh Lai Châu và một số doanh nghiệp du lịch…

Nhằm kịp thời cụ thể hóa chương trình trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/2/2021 về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Chương trình công tác của HĐND tỉnh năm 2021 về xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để việc xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo phù hợp, sát với thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và đồng hành cùng tỉnh trong phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Tọa đàm về một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, dự thảo Nghị quyết đưa ra một số nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; bảo tồn và duy trì các môn thể thao dân tộc truyền thống; đầu tư hạ tầng khung tại khu, điểm du lịch; phát triển du lịch cộng đồng; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; xúc tiến, quảng bá du lịch và hỗ trợ lệ phí cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm.

Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm, các đại biểu đã phát biểu ý kiến về: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; phục dựng lễ hội truyền thống; dựng sân khấu để biểu diễn văn nghệ; làm nhà homestay; chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc…

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi Tọa đàm.

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi Tọa đàm. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu phù hợp với thực tế chung của tỉnh, quy định của pháp luật để bổ sung vào dự thảo Nghị quyết trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các chính sách có liên quan, tổng hợp nghiên cứu nguồn lực để thực hiện Nghị quyết. Sở Tư pháp nghiên cứu, phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định dự thảo Nghị quyết trước khi trình phiên họp UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Kim Anh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu

Cùng chuyên mục