Tin tức - Sự kiện

Trưng bày hình ảnh, hiện vật chuyên đề “Phú Thọ - 130 năm xây dựng và phát triển”

Cập nhật: 27/08/2021 09:21:29
Số lần đọc: 528
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh (8/9/1891 - 8/9/2021), 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), Bảo tàng Hùng Vương tổ chức trưng bày chuyên đề “Phú Thọ - 130 năm xây dựng và phát triển”, trưng bày gần 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật với các chủ đề: Lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Phú Thọ từ 1891 - 1945; Phú Thọ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ; Phú Thọ thời kỳ khôi phục kinh tế sau chiến tranh, đổi mới, phát triển và hội nhập. Thời gian trưng bày từ ngày 16/8 đến hết ngày 10/9/2021.  

Một số tư liệu, hình ảnh được trưng bày tại Bảo tàng

Thông qua trưng bày các hiện vật, hình ảnh, tư liệu nhằm giới thiệu, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh; tôn vinh những thành tựu to lớn, những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh trong suốt 130 năm xây dựng và phát triển; đồng thời khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và các dân tộc trong tỉnh trong việc gìn giữ, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh…


Khách đến tham quan thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Hoa Mai

 

Nguồn: Báo Phú Thọ

Cùng chuyên mục