Non nước Việt Nam

Tuyến du lịch khám phá thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang: Điều chỉnh độ tuổi khách du lịch tham gia trải nghiệm

Cập nhật: 12/08/2021 07:58:09
Số lần đọc: 923
UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1499/UBND-NCVX về việc điều chỉnh độ tuổi khách du lịch tham gia sản phẩm du lịch Khám phá thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang. UBND tỉnh tiếp tục cho phép Công ty TNHH Jungle Boss khai thác sản phẩm du lịch Khám phá thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang với thời gian 05 năm, kể từ ngày 09/02/2021.


Đây là tuyến du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, hang động, tắm suối nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.


Bơi trong hang Trạ Ang

UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh độ tuổi khách tham quan đối với sản phẩm du lịch Khám phá thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang, cụ thể: Chương trình tham quan hang Trạ Ang ½ ngày từ 07 tuổi trở lên; Chương trình tham quan 01 ngày (Lộ trình 1: Khám phá thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang, lộ trình 2: Khám phá Hang Voi – thung lũng Ha Ma Đa) và Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm (khám phá hang Voi – thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang - suối Trạ Ang) từ 09 tuổi trở lên.

UBND tỉnh yêu cầu đơn vị khai thác thực hiện việc khai thác theo đúng phương án, lộ trình các chương trình tham quan, bảo đảm tuyệt đối vấn đề an toàn, giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái và bảo tồn tài nguyên hang động; đồng thời, giao Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan giám sát việc khai thác sản phẩm du lịch Khám phá thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang.

Bài và ảnh: Lương Công Thành

Nguồn: Tạp chí Du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT