Hoạt động của ngành

Xếp hạng 6 di tích cấp tỉnh ở Phú Yên

Cập nhật: 21/08/2020 09:47:36
Số lần đọc: 754
UBND tỉnh ban hành các quyết định về việc xếp hạng 6 di tích cấp tỉnh trên địa bàn các huyện: Tuy An, Tây Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân.  


 

Theo đó, các di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh gồm: Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra các trận đánh Phong Niên, Hòn Đồn, Hòn Đình (thôn Phong Niên, xã An Định, huyện Tuy An); Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Mỹ Quang (thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An); Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra trận đánh Đồi Ông Trợ (thôn Định Trung 1, xã An Định, huyện Tuy An); Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra vụ thảm sát học sinh Trường Lương Văn Chánh năm 1965 tại xã Hòa Thịnh (thôn Mỹ Xuân, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa); Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra trận đánh Phước Hòa - Đồng Tre (thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân); Di tích thắng cảnh Thác H’Ly (thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh).

UBND tỉnh giao UBND các huyện nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật đối với các di tích được xếp hạng.

 

Nguồn: Báo Phú Yên

Cùng chuyên mục