Bộ Y tế

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 05/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 05/5/2020  (05/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 03/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 03/5/2020  (03/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 01/5/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 01/5/2020  (01/05/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h00 ngày 29/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h00 ngày 29/4/2020  (29/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 28/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 28/4/2020  (28/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 26/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 26/4/2020  (26/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h50 ngày 24/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h50 ngày 24/4/2020  (24/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h30 ngày 23/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h30 ngày 23/4/2020  (23/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 13h30 ngày 22/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 13h30 ngày 22/4/2020  (22/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 13h00 ngày 21/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 13h00 ngày 21/4/2020  (21/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 20/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 20/4/2020  (20/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 19/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 19/4/2020  (19/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 18/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 18/4/2020  (18/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 17/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 17/4/2020  (17/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h25 ngày 16/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h25 ngày 16/4/2020  (16/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
TIN NỔI BẬT