Bộ Y tế

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h00 ngày 15/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h00 ngày 15/4/2020  (15/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 14/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 14/4/2020  (14/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h30 ngày 13/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h30 ngày 13/4/2020  (13/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 12/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 12/4/2020  (12/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h30 ngày 11/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h30 ngày 11/4/2020  (11/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 13h00 ngày 10/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 13h00 ngày 10/4/2020  (10/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 9/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 9/4/2020  (09/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h15 ngày 8/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h15 ngày 8/4/2020  (08/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h30 ngày 7/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h30 ngày 7/4/2020  (07/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h45 ngày 6/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h45 ngày 6/4/2020  (06/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 5/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 5/4/2020  (05/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 4/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 4/4/2020  (04/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 3/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 12h00 ngày 3/4/2020  (03/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 2/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 2/4/2020  (02/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 1/4/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 15h00 ngày 1/4/2020  (01/04/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
TIN NỔI BẬT