Bộ Y tế

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h00 ngày 31/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 11h00 ngày 31/3/2020  (31/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 30/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 30/3/2020  (30/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h00 ngày 29/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h00 ngày 29/3/2020  (29/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 28/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 28/3/2020  (28/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h00 ngày 27/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h00 ngày 27/3/2020  (27/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 26/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 26/3/2020  (26/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h30 ngày 25/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h30 ngày 25/3/2020  (25/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Thông báo khẩn số 7: Bộ Y tế tìm khẩn cấp hành khách trên các chuyến bay có bệnh nhân mắc Covid-19

Thông báo khẩn số 7: Bộ Y tế tìm khẩn cấp hành khách trên các chuyến bay có bệnh nhân mắc Covid-19  (25/03/2020)

(TITC) - Sáng 25/3, Bộ Y tế tiếp tục ra thông báo khẩn lần thứ 7 đề nghị các hành khách đi trên 7 chuyến bay có người mắc COVID-19…
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 24/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 24/3/2020  (24/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h45 ngày 23/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h45 ngày 23/3/2020  (23/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h00 ngày 22/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h00 ngày 22/3/2020  (22/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Lần thứ 6, Bộ Y tế tìm khẩn hành khách trên chuyến bay có người mắc COVID-19

Lần thứ 6, Bộ Y tế tìm khẩn hành khách trên chuyến bay có người mắc COVID-19  (21/03/2020)

(TITC) - 22H30 ngày 20/3/2020 Bộ Y tế thông báo đã xác định được thêm 2 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19. Như vậy đến thời điểm này, Bộ…
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h00 ngày 20/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h00 ngày 20/3/2020  (20/03/2020)

(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Bộ Y tế thông tin 8 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19

Bộ Y tế thông tin 8 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19  (17/03/2020)

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo 8 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19 và đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay này liên hệ…
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 17/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 17/3/2020  (17/03/2020)

(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
TIN NỔI BẬT