Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Trùng tu Thái Miếu: Phục hồi yếu tố gốc của di tích

Trùng tu Thái Miếu: Phục hồi yếu tố gốc của di tích  (18/05/2021)

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiến hành tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu (Thái Tổ Miếu) để gìn…
Thừa Thiên Huế: Vinh danh hiền tài trên nền tảng lễ Truyền lô

Thừa Thiên Huế: Vinh danh hiền tài trên nền tảng lễ Truyền lô  (11/11/2020)

Để tôn vinh hiền tài, phát huy giá trị di tích Quốc Tử Giám và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, Trung tâm Bảo tồn Di…
Cung An Định: Giao thoa kiến trúc Đông – Tây

Cung An Định: Giao thoa kiến trúc Đông – Tây  (09/07/2020)

Cung An Định nằm trong quần thể di tích kiến trúc của Cố đô Huế. Đây là một trong những công trình cuối cùng của triều đại phong kiến nhà…
TIN NỔI BẬT