bản đồ du lịch

Ninh Bình: Voọc mông trắng - điểm son trên bản đồ du lịch Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long

Ninh Bình: Voọc mông trắng - điểm son trên bản đồ du lịch Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long  (09/09/2021)

Năm 1960, một tuyến đê dài hơn 30km được hình thành bên phía tả ngạn để trị thủy sông Đáy, biến Vân Long thành vùng đất ngập nước lớn nhất…
Du lịch Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế

Du lịch Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế  (22/01/2020)

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt của Chính phủ, ngành Du lịch đã đạt được những thành tựu có…
TIN NỔI BẬT