Khu Ramsar

Cà Mau: Những cánh chim Ðất Mũi

Cà Mau: Những cánh chim Ðất Mũi  (27/10/2021)

Dòng Mê Kông mang phù sa trôi về hạ nguồn ra biển, theo dòng hải lưu giữa Ðông và Tây (biển Ðông và Vịnh Thái Lan) đã tạo nên vùng…
Đồng Tháp: Lần đầu đến Tràm Chim

Đồng Tháp: Lần đầu đến Tràm Chim  (03/08/2021)

Từ biên cương phía Bắc của Tổ quốc, chúng tôi đến với Vườn Quốc gia Tràm Chim, nơi được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới,…
TIN NỔI BẬT