Hoạt động của ngành

Thanh Hoá và Hoà Bình hợp tác phát triển du lịch

Thanh Hoá và Hoà Bình hợp tác phát triển du lịch  (29/08/2008)

Thanh Hóa và Hoà Bình là hai tỉnh có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên cũng như truyền thống lịch sử - văn hóa. Với nhiều khu du lịch sinh thái miền núi còn được bảo tồn…