Non nước Việt Nam

Thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  (02/06/2023)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định thêm vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 11 di sản thuộc các tỉnh: Tuyên Quang, Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng,…
TIN NỔI BẬT