Non nước Việt Nam

Nét đẹp lễ thượng điền tại khu di tích lịch sử đền Cao (Hải Dương)

Nét đẹp lễ thượng điền tại khu di tích lịch sử đền Cao (Hải Dương)  (17/01/2020)

Hiếm có nơi đâu còn giữ được vẹn nguyên lễ thượng điền (lễ lên đồng) như ở khu di tích lịch sử đền Cao, phường An Lạc (TP. Chí Linh).
TIN NỔI BẬT
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490