Non nước Việt Nam

Tục thờ thần Bếp lửa của người Tày

Tục thờ thần Bếp lửa của người Tày  (03/02/2023)

Như nhiều dân tộc khác, đối với đời sống người Tày, bếp lửa có vai trò vô cùng quan trọng. Bếp lửa vừa là chỗ đun nấu, bảo quản lương thực, vừa là nơi thờ Thần bếp lửa nhằm xua…
TIN NỔI BẬT