Non nước Việt Nam

Lễ hội truyền thống làng cổ Bát Tràng – Hà Nội

Lễ hội truyền thống làng cổ Bát Tràng – Hà Nội  (20/03/2019)

  Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh đức tổ nghề gốm truyền thống mà còn là dịp quảng bá tinh hoa sản phẩm gốm Bát Tràng, một làng gốm lâu đời nức tiếng của Việt Nam.
TIN NỔI BẬT