MEDIA

Chuông vàng khoe sắc gọi hạ về phố núi

Chuông vàng khoe sắc gọi hạ về phố núi  (24/03/2023)

Cứ vào khoảng tháng 3 đến tháng 5, khi tiết trời khô hanh, vào mùa rụng lá cũng là lúc những chùm hoa chuông vàng khoe sắc, nhuộm vàng một khoảng trời, gọi hạ về nơi phố núi Sơn La.