Nhìn ra thế giới

Cách Nhật Bản phát huy du lịch bền vững sau đại dịch Covid-19 là kinh nghiệm quý cho Việt Nam

Cách Nhật Bản phát huy du lịch bền vững sau đại dịch Covid-19 là kinh nghiệm quý cho Việt Nam  (28/02/2024)

 Du lịch bền vững là xu hướng mà Nhật Bản sẽ phát triển trong thời gian tới nhằm bảo vệ tốt cho môi trường tự nhiên và cuộc sống của người dân.
TIN NỔI BẬT