Hoạt động của ngành

Hà Nội: Chuẩn bị tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp

Hà Nội: Chuẩn bị tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp  (08/08/2020)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 2854/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp và mảnh xác máy bay…
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490