Hoạt động của ngành

Việt Nam tham dự phiên họp lần thứ 23 Đại hội đồng Tổ chức Du lịch thế giới

Việt Nam tham dự phiên họp lần thứ 23 Đại hội đồng Tổ chức Du lịch thế giới  (19/09/2019)

(TITC) – Phiên họp lần thứ 23 của Đại hội đồng Tổ chức Du lịch thế giới (cuộc họp quan trọng nhất cho ngành du lịch toàn cầu) đã diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 9 tại Saint…