MEDIA

Tổng cục Du lịch tổ chức Tọa đàm “Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch golf”
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490