MEDIA

Hội nghị toàn quốc về du lịch 2020:

Hội nghị toàn quốc về du lịch 2020: "Liên kết, hành động và phát triển"  (03/12/2020)

Ngày 28/11/2020, Hội nghị toàn quốc về du lịch với chủ đề “Liên kết, hành động và phát triển” diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort, tỉnh Quảng Nam.
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490