Nhìn ra thế giới

Thatluang – lễ hội Phật giáo lớn nhất trong văn hoá tín ngưỡng của người dân Lào

Thatluang – lễ hội Phật giáo lớn nhất trong văn hoá tín ngưỡng của người dân Lào  (08/11/2022)

Sau 2 năm bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19, năm nay BounThatluang - lễ hội Phật giáo lớn nhất trong văn hoá tín ngưỡng của người dân Lào diễn ra từ ngày 4 - 8/11 với đầy đủ các…
TIN NỔI BẬT