Non nước Việt Nam

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Thái Miếu, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật: 06/08/2021 08:44:17
Số lần đọc: 767
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2246/QĐ-BVHTTDL, cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai quật khảo cổ tại di tích Thái Miếu (Thái Tổ Miếu) thuộc Đại Nội Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 10/8/2021 đến ngày 10/10/2021, trên diện tích 952m2 (gồm 09 hố), cụ thể như sau: H1:100m2; H2:124m2; H3:127,8m2; H4:59,4m2; H5:59,4m2; H6:200m2; H7:100m2; H8:63m2 ; H9:100m2. Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Đắc Nghĩa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, phải được tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Thanh Thủy

 

Nguồn: Báo Tổ quốc

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT