Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật: 09/01/2023 10:51:26
Số lần đọc: 440
(TITC) - Ngày 06/01/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; Sở quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc yêu cầu đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Biển Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh: Thế Phi

Trong công văn nêu rõ: Để thực hiện các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại đương đến năm 2030 (Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ), Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam (Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh triển khai thực hiện những nội dung sau:

Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng đến tổ chức, cá nhân liên quan quy định của pháp luật bảo vệ môi trường về chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa nhằm góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lí tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025: “80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn quốc”, và đến năm 2030: “100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy”.

Đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường triển khai các phương án giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa; đẩy mạnh sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, thay thế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy khi tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, tour tuyến du lịch; các hoạt động trưng bày, triển lãm; các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm…

Để triển khai tốt công tác quản lý chất thải nhựa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, đề xuất lộ trình và giải pháp thực hiện có hiệu quả việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lí chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa; sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt và bố trí nguồn lực thực hiện, nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030 nêu trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng giao cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm đầu mối hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; lồng ghép nội dung hạn chế, giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần thông qua việc đề xuất nhiệm vụ không thường xuyên hằng năm về bảo vệ môi trường như công tác tập huấn, phát động phong trào, xây dựng các mô hình tiêu biểu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét; Đồng thời phối hợp với Thanh tra Bộ định kì hoặc đột xuất tiến hành công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lí chất thải nhựa tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống, trung tâm tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trên cả nước.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 09/01/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT