Non nước Việt Nam

Hà Nội: Bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với hoạt động du lịch

Cập nhật: 15/06/2023 16:18:35
Số lần đọc: 415
Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2023 xét công nhận danh hiệu “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” Hà Nội cho 15 làng nghề; hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; mở 06 lớp truyền nghề; hỗ trợ 05 dự án phát triển ngành nghề nông thôn.


Theo Kế hoạch về phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội, năm 2023 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2023 xét công nhận danh hiệu “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” Hà Nội cho 15 làng nghề; hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; mở 06 lớp truyền nghề; hỗ trợ 05 dự án phát triển ngành nghề nông thôn;

Làng nghề lụa Vạn Phúc (Hà Đông)

Tổ chức 50 lớp tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho làng nghề và phổ biến chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn; tổ chức 02 đoàn công tác đi trao đổi kinh nghiệm và kết nối vùng nguyên liệu cho các làng nghề năm 2023 và tổ chức hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023.

Để triển khai Kế hoạch, UBND Thành phố xây dựng các nội dung cụ thể về thực hiện các chính sách; áp dụng khoa học và công nghệ; đào tạo nhân lực; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại; hỗ trợ vốn và phổ viến chính sách thuế; giao đất, cho thuê đất và bảo vệ môi trường làng nghề; đặc biệt phát triển, bảo tồn làng nghề gắn với du lịch, giáo dục trải nghiệm. Kinh phí thực hiện các nội dung kế hoạch theo phân cấp quản lý nhà nước và quy định của pháp luật.

Thảo Phương

Nguồn: TCĐT Thiên nhiên và môi trường - thiennhienmoitruong.vn - Đăng ngày 15/06/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT