MEDIA

Hội thảo Tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam

Cập nhật: 22/11/2018 14:28:00
TCDL tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch tại Hà Nội