Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Cao Bằng (2 sao - chưa xếp hạng)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:45
Số lần đọc: 1540

 (Mã vùng: 84-206)

Khách sạn Bằng Giang **   
Kim Đồng, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3853 431
Email: banggiang.TKV@gmail.com
Khách sạn Tây Giang **  
Tổ 22, đường 3/10, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng
Tel: 3952 952
Email: info@webtaygiang.ezhotel.vn
Khách sạn Hoa Việt **  
14, tổ 30, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3828 688
Email: hoavietcb@gmail.com
Khách sạn Đức Trung  **
85 Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 385 3424
Email: ductrunghotel@gmail.com
Khách sạn Á Đông **  
Tổ 5, P. Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng
Tel: 388 8889
Email: khachsanadongcb@gmail.com
Khách sạn Thành Loan 2  ** 
Tổ 17, P. Tân Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3.857.028
Email: khachsanthanhloan@gmail.com  
Khách sạn Sơn Tùng **  
1 Hồng Việt, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3882 898
Email: sale@sontunghotelcb.com.vn
Khách sạn Hoàng Anh **
131, tổ 32, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 385 8969
Email: hoanganh131kdcb@yahoo.com
Khách sạn Kim Đồng **
155, tổ 32, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 0913 285210
Email: kimdonghotel@gmail.com
Khách sạn So Oanh **  
Xóm Bản Giốc, Xã Đàm Thuỷ, H. Trùng Khánh
Tel: 0163 3759987
Website: http://khachsannhahangsooanh.com.vn
Khách sạn Tà Lùng **  
TT. Tà Lùng, H. Phục Hoà
Tel: 382 2229
Khách sạn Đình Văn **
Tổ 4, TT. Trùng Khánh, H.Trùng Khánh
Tel: 360 2789    
Khách sạn Huy Hoàng *  
215 Thanh Sơn, P. Sông Hiến, TP. Cao Bằng
Tel: 385 5263
Khách sạn Thành Loan *
131  Vườn cam, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 385 7027
Email: khachsanthanhloan@gmail.com  
Khách sạn Quỳnh Hương * 
Tổ 10, P. Sông Hiến, TP. Cao Bằng
Tel: 0975 722082
Khách sạn Thanh Trung *  
116  phố Cũ, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3853 513
Email: phamthuy88nhatloi@gmail.com
Khách sạn Hà Châu *    
Tổ 17, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3856 059
Khách sạn Ngọc Hoa *   
50  tổ 24, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3753 868
Khách sạn Ngọc Xuân *  
Xóm trúc II, P. Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng
Tel: 3859 664
Khách sạn Thái Thu * 
Tổ 3, P. Sông Hiến, TP. Cao Bằng
Tel: 3758 688
Khách sạn Thăng Long *  
16  tổ 27, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3953 479  
Khách Sạn Hoàng Trang *
Tổ 16, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3854 446 
Khách sạn Măng Gan *    
Tổ 19, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng
Tel: 3854 671
Khách sạn Thành Đạt *
Tổ 19, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng
Tel: 0976 248666
Khách sạn Hoàng Hà *  
Tổ 7, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 3852 568
Khách sạn Hoàng Lâm *
Tổ 9, P. Sông Hiến, TTP. Cao Bằng
Tel: 3828 789
Khách sạn Hòa An *
Tổ 5, P. Đề Thám, TP. Cao Bằng
Khách sạn Đông Nam *
Tổ 5, P. Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng
Tel: 3888 438
Khách sạn Duy Sơn *
Địa chỉ: Tổ 7, P. Sông Hiến, TP. Cao Bằng
Tel: 0985 382121
Khách sạn Jeanne *    
99  tổ 31, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 0912 130126
Email: jeannehotel01@gmail.com
Khách sạn RIVERSIDE *
65, tổ 4, P. Tân Giang, TP. Cao Bằng
Tel: 0916 033918
Khách sạn Đình Thi *
33, P. Sông Hiến, TP. Cao Bằng
Tel: 0842 595668
Khách sạn Gia Phú *
Tổ 4, Cao Bằng
Tel: 3888 883
Khách sạn Vân Nam *
Tổ 22, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng
Tel: 3501 042
Email: mathithuhangcb@gmail.com
Website: http://vannamcbhotel.com/
Khách sạn The Moon *   
 Tổ 11, P. Đề Thám, TP. Cao Bằng
Tel: 3888 969
Khách sạn Dương Hà  * 
Tổ 16, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng
Tel: 0973 565888
Khách sạn Sông Hiến *   
Tổ 17, P. Sông Hiến, TP. Cao Bằng
Tel: 0916 326888
Khách sạn 34-Nga Lượng *  
1, tổ 11, P. Sông Hiến, TP. Cao Bằng
Tel: 0169 6836389
Khách sạn Đức Tài *   
Tổ 2, TT. Bảo Lạc, H. Bảo Lạc
Tel: 3608 666 
Khách sạn Thùy Dương 2  *  
Tổ 9, TT. Bảo Lạc, H. Bảo Lạc
Tel: 3870 637 
Khách sạn Thùy Dương  * 
 Khu I, TT. Bảo Lạc, H. Bảo Lạc
Tel: 2212 238  
Khách sạn Quý Anh  *
Tổ 3, TT. Bảo Lạc, H. Bảo Lạc
Tel: 0949 069986 
Khách sạn Phương Linh *    
Tổ 2, TT. Bảo Lạc, H. Bảo Lạc
Email: gacon1910@gmail.com
Khách sạn KaLy   *
Km11, xóm Nà Roác 3, Xã Bạch Đằng, H. Hoà An
Tel: 0979 914888
Email: kalyhotel@gmail.com
Khách sạn Thiên Phú   *
Tổ 4, khu B, TT. Nguyên Bình, H. Nguyên Bình
Tel: 3872 899
Khách sạn Đức Tuyết *
Tổ 4, TT. Nguyên Bình, H. Nguyên Bình
Tel: 3872 789
Khách sạn Sao Mai  *
TT. Hoà Thuận, H. Phục Hoà
Tel: 6299 166
Khách sạn Minh Châu *   
Khu Kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, TT Tà Lùng, H. Phục Hoà
Tel: 0988 675668
Email: reservation@minhchauhotel.com  
Khách sạn Hưng Hải *  
Xóm Pò Tập, TT. Tà Lùng, H. Phục Hoà
Tel: 0984 498773
Khách sạn Duy Hương *
Phố Hòa Trung, TT. Quảng Uyên, H. Quảng Uyên
Tel: 6266 888
Khách sạn Tuyết Niệm   *
Phố Hòa Nam, TT. Quảng Uyên, H. Quảng Uyên
Tel: 3820 275
Khách sạn Thanh Bình   * 
Tổ dân phố 1, TT. Hùng Quốc, H. Trà Lĩnh
Tel: 0979 910585
Khách sạn Hoàng Trang  *  
Thông Nông, TT. Thông Nông, H. Thông Nông
Tel: 3875 333
Khách sạn Hoàn Lê    *
685 tổ 05, TT. Trùng Khánh, H. Trùng Khánh
Tel: 3826 221
Khách sạn Hà Vương  *
Xóm Bản giốc, Xã Đàm Thuỷ, H. Trùng Khánh
Tel: 0974 332165
Email: khachsanhavuongbangioc@gmail.com
Khách sạn Minh Đức 2  * 
Tổ 10, TT. Trùng Khánh, H. Trùng Khánh
Tel: 3827 588

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Cao Bằng

Cùng chuyên mục