Hoạt động của ngành

Móng Cái ban hành bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện”

Cập nhật: 23/08/2021 13:36:00
Số lần đọc: 684
(TITC) - Theo thông tin từ UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), địa phương đã ban hành và thực hiện bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện” cho các đối tượng là cán bộ công chức, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố.

Cồn Mang cách bãi biển Trà Cổ 6km, là điểm đến nổi tiếng của thành phố Móng Cái (Ảnh: Internet)

Bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện” nhằm xây dựng và hình thành những chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Móng Cái. Từ đó xây dựng hình ảnh thành phố Móng Cái là điểm đến văn minh, thân thiện, hiện đại, góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của thành phố Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Bộ quy tắc gồm 4 phần là những quy tắc ứng xử đối với các đối tượng cụ thể: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp; tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Móng Cái; cộng đồng dân cư; khách du lịch.

Thông qua bộ quy tắc này, thành phố Móng Cái muốn lan tỏa thông điệp về ứng xử với các tiêu chí an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện, sạch sẽ, hấp dẫn, bản sắc, thân thiện, hiếu khách và văn minh.

Xem chi tiết bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện”

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục