Hoạt động của ngành

Quảng Bình: Gìn giữ và trao truyền nét văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật: 28/07/2023 15:39:08
Số lần đọc: 699
Thông qua tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực của Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” sẽ góp phần gìn giữ và trao truyền nét văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình.


Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở VHTT Quảng Bình trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Ngày 27/07, ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở VHTT Quảng Bình cho biết, chương trình giao lưu văn nghệ, báo cáo kết quả xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) đã được Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình phối hợp tổ chức.

Đây là một trong những hoạt động của Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 26/07, Sở VHTT Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Minh Hóa, chính quyền địa phương xã Thượng Hóa triển khai nhiều hoạt động như: Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian. Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa dân gian cho 50 học viên là các già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ…

Một tiết mục giao lưu văn nghệ diễn ra tại xã Thượng Hóa (Minh Hoá, Quảng Bình)

Thông qua các hoạt động do Sở VHTT Quảng Bình tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào đang sinh sống trên địa bàn; qua đó tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS sinh sống trên địa bàn huyện Minh Hoá.

Được biết trong thời gian qua, Sở VHTT Quảng Bình và UBND huyện Minh Hóa đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhiều cán bộ văn hóa cơ sở; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Tân Bình

Nguồn: Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Đăng ngày 27/07/2023

Cùng chuyên mục