Hoạt động của ngành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật: 18/06/2021 15:20:29
Số lần đọc: 847
Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 càng trở nên quan trọng và cấp bách giúp tổ chức, cá nhân thực hiện mọi lúc, mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được minh bạch, hiệu quả, từng bước xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.  


Trước tình hình này, việc tăng cường sử dụng DVCTT có ý nghĩa quan trọng giúp người dân và cả cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh là nơi tập trung rất nhiều người dân đến nộp hồ sơ trực tiếp. Với tình trạng tập trung đông người trong giai đoạn hiện nay thì nguy cơ lây nhiễm chéo hoàn toàn có thể xảy ra rất cao. Vì vậy, việc sử dụng DVCTT sẽ là một trong những giải pháp cho việc phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao.

Chỉ cần thao tác trên máy tính, gửi hồ sơ qua Internet và nhận kết quả tại nhà, thông qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) người dân có thể thực hiện TTHC qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

Không cần đi lại, người dân vẫn thực hiện TTHC qua mạng bằng cổng dịch vụ công trực tuyến

Tính đến thời điểm hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 97/124 TTHC mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở đăng ký 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo theo đúng chỉ đạo, kế hoạch của UBND tỉnh. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã  tiếp nhận 240 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 221 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 19 hồ sơ. 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh, Sở đã tích cực vận động người dân nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đạt tỷ lệ khoảng 67% trên tổng hồ sơ đã giải quyết, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã rà soát tham mưu UBND tỉnh thực hiện cung cấp 72 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Với việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua DVCTT mức độ 3, 4, mọi người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC với cơ quan Nhà nước bất cứ thời gian và địa điểm nào có kết nối internet. Người nộp hồ sơ có thể  tra cứu kịp thời và chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết TTHC một cách đầy đủ và chi tiết, đặc biệt, đối với DVCTT mức độ 4, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện nộp các khoản phí, lệ phí thông qua thanh toán điện tử trên môi trường mạng, nhận kết tại nhà nếu có nhu cầu mà không cần phải đến trực tiếp các cơ quan Nhà nước hay Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Thực tế cho thấy, so với việc thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC bằng hình thức trực tiếp, việc đẩy mạnh sử dụng DVCTT không chỉ đáp ứng yêu cầu trong thời điểm về phòng, chống dịch Covid-19 mà tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, giúp người dân và doanh nghiệp giảm áp lực giấy tờ, công việc khi thực hiện TTHC tại các cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân./.

 Mỹ Quyên

Nguồn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long

Cùng chuyên mục