Hoạt động của ngành

Thanh Hóa công nhận điểm du lịch Rừng Thông

Cập nhật: 03/03/2020 09:37:42
Số lần đọc: 739
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc Công nhận Điểm du lịch Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.


Đài tưởng niệm Bác Hồ tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Theo Quyết định, UBND huyện Đông Sơn, UBND thị trấn Rừng Thông có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Đông Sơn, UBND thị trấn Rừng Thông triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục