Tin tức - Sự kiện

Tổng cục Du lịch ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật: 01/05/2020 19:00:46
Số lần đọc: 704
(TITC) - Ngày  01/5/2020, Tổng cục Du lịch đã có văn bản số 474/QĐ-TCDL về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch” ban hành kèm theo Quyết định 473/QĐ-TCDL ngày 29/4/2020.

Theo đó, 3 nội dung trong Hướng dẫn được sửa đổi, bổ sung gồm có:

1) Điểm h, khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung thành: “Lập sổ theo dõi y tế của từng cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên. Thực hiện đo thân nhiệt của toàn bộ cán bộ nhân viên khi đến nơi làm việc. Nhân viên có biểu hiện cúm, ho, sốt hoặc từ nơi, khu vực có dịch, nguy cơ cao theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì nghỉ không đi làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà”.

2) Điểm k, khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung thành: “Bố trí lãnh đạo phụ trách, theo dõi việc phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên không đưa thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Lập và công bố đường dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách”.

3) Hủy bỏ điểm e, khoản 2, Điều 4.

 

Xem toàn văn Quyết định 474/QĐ-TCDL

Truyền Phương

Cùng chuyên mục