Tin tức - Sự kiện

Trà Vinh hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch

Cập nhật: 19/08/2021 09:37:56
Số lần đọc: 700
(TITC) - Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Vẻ đẹp biển Ba Động, Trà Vinh (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
 
Theo đó, UBND tỉnh Trà Vinh hỗ trợ 29 viên chức hoạt động nghệ thuật với mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ là 107.590.000 đồng; và hỗ trợ 1 hướng dẫn viên du lịch với mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người.
 
UBND tỉnh Trà Vinh giao Giám đốc Sở VHTTDL Trà Vinh triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm chi trả kịp thời, đúng đối tượng và mức hỗ trợ theo quy định; đồng thời báo cáo về số đối tượng, kinh phí đã thực hiện chi trả thực tế gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để tổng họp, báo cáo UBND tỉnh.
 
Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục