Tin tức - Sự kiện

Triển lãm ảnh và trưng bày hiện vật kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình

Cập nhật: 01/10/2021 14:51:14
Số lần đọc: 791
Ngày 01/10, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình khai trương trưng bày và triển lãm ảnh về những thành tựu đã đạt được sau 135 năm thành lập, 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình.  

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia trong buổi triển lãm.

Với chủ đề “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”, trưng bày có hơn 300 tài liệu ảnh, hiện vật và các tài liệu với hai chuyên đề: Sự hình thành và quá trình đấu tranh giành độc lập của quân và dân tỉnh Hòa Bình từ năm 1986 - 1975; Tỉnh Hòa Bình 30 năm tái lập và phát triển.

Triển lãm Ảnh “Thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình” với hơn 300 bức ảnh được thể hiện theo 5 chuyên đề: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh sau 30 năm tái lập. 

Cuộc trưng bày và triển lãm ảnh góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc; tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình; giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa, tự tôn dân tộc trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đồng thời quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc tỉnh Hòa Bình với nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Triển lãm Ảnh thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra tới ngày 10/10/2021. Trưng bày hiện vật bảo tàng tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển sẽ diễn ra tới cuối năm 2021.

Trần Hảo

 

 

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT