Non nước Việt Nam

Từ ngày 30/7-01/8/2021, sẽ diễn ra Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Cập nhật: 31/05/2021 13:57:16
Số lần đọc: 1662
Tiếp tục quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về những giá trị tinh hoa, độc đáo của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng và lịch sử truyền thống văn hóa của vùng quê Nghệ An nói chung, đồng thời phát huy thế mạnh của di sản, gắn kết giới thiệu được các sản phẩm của Nghệ An, thông qua đó tìm kiếm cơ hội, tạo mối liên kết phát triển bền vững giữa các địa phương.


Ảnh minh họa

Đây là một trong những mục tiêu mà UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 21/5 về tổ chức Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021.

Dự kiến thời gian diễn ra Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021 trong 03 ngày, từ ngày 30/7 đến ngày 01/8/2021; lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 30/7/2021 (thứ 6) tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh; lễ bế mạc  vào lúc 20 giờ, ngày 01/8/2021 (Chủ nhật) tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

Theo kế hoạch, các hoạt động chính của Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021 gồm: Tổ chức Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tỉnh Nghệ An năm 2021 (cấp cụm); Lễ khai mạc Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021; Tổ chức Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V- năm 2021 (liên tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh); Giao lưu các vùng di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh “Sắc màu di sản”; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và Người Xứ Nghệ”; Lễ hội đường phố “Đêm thành Vinh”

Bên cạnh đó, tổ chức Không gian văn hóa các dân tộc “Hương sắc miền Tây Nghệ An”; Tổ chức Liên hoan văn hóa ẩm thực du lịch Nghệ - Tĩnh “Hương vị quê hương”;  Tổ chức đoàn Famtrip “Khám phá miền Ví, Giặm”; Tổ chức bế mạc Festival

Để tổ chức thành công Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh là cơ quan thường trực phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Liên hoan tại tỉnh Hà Tĩnh và chọn 08 câu lạc bộ tham gia Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V năm 2021 tổ chức tại Nghệ An; Tổ chức 02 điểm giao lưu các Câu lạc bộ dân ca tại tỉnh Hà Tĩnh; Phối hợp tham gia tổ chức các hoạt động: Tổ chức đoàn Famtrip, Liên hoan văn hóa ẩm thực du lịch, Triển lãm ảnh nghệ thuật, lễ hội đường phố và các hoạt động giao lưu các miền di sản ....

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh đưa tin, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trước, trong và sau thời gian diễn ra Festival; tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc Festival; phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông về sự kiện này; cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo công tác tuyên truyền Festival dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh trong Hội nghị Báo cáo viên, Hội nghị giao ban báo chí và trên Thông báo nội bộ của tỉnh; thẩm định bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An thẩm tra, ban hành các văn bản triển khai các hoạt động; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tốt các hoạt động festival; phối hợp Sở Văn hoá và Thể thao lên danh sách khách mời, xác nhận đại biểu tham dự và đưa đón, bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu Đảng, Nhà nước, Trung ương theo phân công của Ban Tổ chức.

Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung chi tiết các hoạt động theo kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban phục vụ; tổng hợp, lập danh sách đại biểu, khách mời, thiết kế giấy mời trình UBND tỉnh phê duyệt; chịu trách nhiệm chương trình Khai mạc, Bế mạc Festival. Đồng thời, tham mưu huy động lực lượng tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng Festival; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế; tham mưu văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh phối hợp tạo điều kiện cử đoàn tham gia Festival dân ca Ví Giặm; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan dân ca 02 tỉnh...

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các, sở, ban ngành liên quan phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao trong việc tổ chức Festival Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021. UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế và tình hình phòng chống dịch bệnh của địa phương có thể tổ chức Liên hoan CLB dân ca cấp huyện hoặc chọn, cử các Câu lạc bộ có chất lượng tham gia Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cấp cụm, liên tỉnh theo kế hoạch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng phù hợp với tình hình địa phương.

Riêng thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Lễ hội đường phố “Đêm Thành Vinh” kết hợp với các hoạt động trên tuyến phố đi bộ; chỉnh trang đô thị, đảm bảo không gian mỹ quan và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để quảng cáo, tuyên truyền về Festival trên các bảng quảng cáo điện tử trên địa bàn thành phố; huy động lực lượng tham gia Lễ khai mạc, bế mạc, giao lưu.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT