Ðầu tư Du lịch

Xây dựng môi trường du lịch Bình Định phát triển bền vững

Cập nhật: 20/04/2020 09:34:22
Số lần đọc: 675
UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Đề án “Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo đó, Đề án xác định mục tiêu chung: Xây dựng môi trường du lịch tỉnh Bình Định theo hướng phát triển bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh Du lịch Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cơ sở dịch vụ du lịch, cộng đồng và du khách về bảo vệ môi trường (BVMT) và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an toàn, an ninh, lành mạnh, ứng xử văn minh du lịch.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu 100% các loại hình du lịch phát triển theo hướng bền vững, lồng ghép chặt chẽ vấn đề đảm bảo môi trường du lịch với việc xây dựng các chương trình hành động, chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch; 100% các khu, điểm du lịch công cộng, các bãi tắm công cộng, điểm dừng chân... được bố trí thùng rác; 100% các cơ sở ăn uống (không thuộc khách sạn), cơ sở vui chơi giải trí, cơ sở bán hàng lưu niệm được hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí hướng dẫn BVMT đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; 100% cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý nhà nước liên quan du lịch được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về du lịch bền vững, đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch...

Giai đoạn từ 2025 - 2030, phấn đấu 100% cơ sở dịch vụ được bồi dưỡng, phổ biến về du lịch bền vững, BVMT du lịch, ứng xử văn minh du lịch; 100% khách sạn, khu điểm du lịch thực hiện đảm bảo các quy định pháp luật về BVMT; 100% các cơ sở ăn uống (không thuộc khách sạn), cơ sở vui chơi giải trí, cơ sở bán hàng lưu niệm thực hiện Bộ Tiêu chí hướng dẫn BVMT đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch...

VIẾT HIỀN

 

Nguồn: Báo Bình Định

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT