Non nước Việt Nam

Yên Bái: Lục Yên có 13 di tích được xếp hạng

Cập nhật: 12/01/2021 10:00:00
Số lần đọc: 787
Đến nay, toàn huyện Lục Yên (Yên Bái) có 13 di tích được xếp hạng; trong đó, có 1 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 12 di tích cấp tỉnh.
 
Năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Yên đã phối hợp với Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với đình, chùa Mường thôn 7, xã Động Quan.
 
Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch, đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất di tích đình Bản Cố, Làng Cát, Tông Luông, Khiểng Khun, Làng Kè...; khảo sát di tích đình Làng Hốc, đình Làng Đung, xã An Lạc; di tích đình Minh Chuẩn, chùa Gốc Cại, xã Minh Chuẩn lập hồ sơ công nhận di tích cấp tỉnh. 
 
Để làm tốt công tác quản lý di sản văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện còn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn lập quy hoạch sử dụng đất các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thời kỳ 2021-2030 và đăng ký kế hoạch sử dụng đất di tích năm 2021. 
 
Mai Huyên
Nguồn: Báo Yên Bái

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT