30 điểm du lịch nổi tiếng

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn ở 30 điểm du lịch nổi tiếng

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn ở 30 điểm du lịch nổi tiếng  (02/10/2019)

Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình du lịch không khói thuốc tại 30 điểm du lịch là các di tích lịch sử và điểm du lịch…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490