Bahnar

Gia Lai: Độc đáo kỹ thuật nhuộm của người Bahnar

Gia Lai: Độc đáo kỹ thuật nhuộm của người Bahnar  (14/09/2021)

Do sự công phu, tỉ mỉ của các công đoạn nhuộm màu cho sợi dệt mà ít phụ nữ Bahnar biết và thực hành kỹ thuật này. Tìm hiểu kỹ…
Không gian của điêu khắc gỗ truyền thống Bahnar, Jrai ở Gia Lai

Không gian của điêu khắc gỗ truyền thống Bahnar, Jrai ở Gia Lai  (22/02/2021)

Sản phẩm của nghề điêu khắc gỗ dân gian Bahnar, Jrai rất đặc sắc, đa dạng. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo, rất đặc trưng, giúp…
Cái đẹp trong văn học dân gian Jrai, Bahnar

Cái đẹp trong văn học dân gian Jrai, Bahnar  (29/12/2020)

Cái đẹp ở đây được hiểu trong phạm vi nghệ thuật dưới góc nhìn chủ quan đối với khách thể của một người hay một lớp người trong cùng môi…
TIN NỔI BẬT