Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

Công nhận hai điểm du lịch mới của TP.Hồ Chí Minh

Công nhận hai điểm du lịch mới của TP.Hồ Chí Minh  (11/02/2020)

UBND TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định công nhận chợ Bến Thành và Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ là hai điểm du lịch mới của Thành phố.
TIN NỔI BẬT
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490