CNTraveler

Việt Nam được CNTraveler chọn là điểm đến yêu thích năm 2020

Việt Nam được CNTraveler chọn là điểm đến yêu thích năm 2020  (08/10/2020)

Với điểm bình chọn 92,12 điểm, bạn đọc của tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Condé Nast Traveler đã bình chọn Việt Nam đứng ở vị trí thứ…
Việt Nam nằm trong nhiều danh sách gợi ý du lịch của CNTraveler

Việt Nam nằm trong nhiều danh sách gợi ý du lịch của CNTraveler  (25/09/2020)

Việc kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 của Việt Nam là yếu tố gây ấn tượng đối với chuyên trang du lịch uy tín của Mỹ: Condé Nast Traveler (CNTraveler) khi…
TIN NỔI BẬT