Chợ Du lịch Phố Mới

Lào Cai: Chợ Du lịch Phố Mới dự kiến hoạt động từ 21/12

Lào Cai: Chợ Du lịch Phố Mới dự kiến hoạt động từ 21/12  (11/07/2019)

Sau hơn 2 năm thi công, đến nay, chợ Phố Mới do Hợp tác xã Xây dựng và Khai thác quản lý chợ Cường Phát làm chủ đầu tư đang bước vào các hạng…
TIN NỔI BẬT