Chợ Lách

Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Chợ Lách - Bến Tre

Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Chợ Lách - Bến Tre  (28/03/2023)

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật (NT) trong thời…
Tập huấn kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách du lịch tại Chợ Lách - Bến Tre

Tập huấn kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách du lịch tại Chợ Lách - Bến Tre  (23/12/2022)

Từ ngày 14 đến 17-12-2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách du lịch tại huyện…
Bến Tre: Xây dựng làng văn hóa du lịch Chợ Lách thành điểm nhấn

Bến Tre: Xây dựng làng văn hóa du lịch Chợ Lách thành điểm nhấn  (06/06/2019)

Ngày 5/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn…
TIN NỔI BẬT