Di sản văn hóa phi vật thể

Di sản văn hóa phi vật thể “hội tụ” tại Nha Trang

Di sản văn hóa phi vật thể “hội tụ” tại Nha Trang  (11/06/2019)

Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, hát xoan, đờn ca tài tử Nam Bộ, dân ca ví - giặm…
Nghệ thuật bài chòi Bắc Trung bộ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Nghệ thuật bài chòi Bắc Trung bộ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại…  (14/03/2019)

Ông Nguyễn Mậu Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình ngày 13/3 cho biết, địa phương sẽ đón nhận bằng UNESCO công nhận nghệ thuật…
TIN NỔI BẬT