du lịch đường biển

Khảo sát xây dựng tuyến du lịch đường biển Phú Quốc - Kampot

Khảo sát xây dựng tuyến du lịch đường biển Phú Quốc - Kampot  (29/07/2022)

Kiên Giang và Kampot đã phối hợp khảo sát thực địa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết hướng tới việc xây dựng tuyến du lịch đường biển giữa Phú…
Sẽ mở tuyến du lịch đường biển đến Nam Du và Phú Quốc

Sẽ mở tuyến du lịch đường biển đến Nam Du và Phú Quốc  (22/05/2020)

Tuyến du lịch đường biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc khi đi vào hoạt động là tuyến du lịch đường biển đầu tiên của tỉnh Cà Mau.
TIN NỔI BẬT