Festival cao nguyên trắng Bắc Hà

Festival cao nguyên trắng Bắc Hà dự kiến diễn ra đầu tháng 6

Festival cao nguyên trắng Bắc Hà dự kiến diễn ra đầu tháng 6  (26/04/2019)

Festival cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019, sự kiện mùa hè “Vó ngựa cao nguyên trắng” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31/5 – 9/6.
TIN NỔI BẬT
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490