Festival cao nguyên trắng Bắc Hà

Festival cao nguyên trắng Bắc Hà dự kiến diễn ra đầu tháng 6

Festival cao nguyên trắng Bắc Hà dự kiến diễn ra đầu tháng 6  (26/04/2019)

Festival cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019, sự kiện mùa hè “Vó ngựa cao nguyên trắng” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31/5 – 9/6.
TIN NỔI BẬT