Hoằng Phú

Hội làng - một “sân khấu” nghệ thuật dân gian đặc sắc

Hội làng - một “sân khấu” nghệ thuật dân gian đặc sắc  (14/01/2020)

Vùng đất cổ Hoằng Hóa dưới góc nhìn văn hóa dân gian, là một “sân khấu” trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống. Tất cả đang được nuôi…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490