Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020,

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020  (10/01/2020)

(TITC) – Ngày 10/01/2020, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, triển khai nhiệm…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490